Kokybės politika

Statybos darbų vykdymas bei metalo konstrukcijų gamyba pagal užsakovo reikalavimus, siekiant kuo mažiau teršti aplinką ir sudarant saugias darbo sąlygas darbuotojams.

Strateginiai uždaviniai:

  • Diegti technines naujoves, medžiagas mažiau pavojingas aplinkai ir žmogui;
  • Taikyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją;
  • Atitikti įmonės veiklai taikomiems teisiniams reikalavimams;
  • Gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą, mažinti riziką susirgimams ir traumoms;
  • Prognozuoti bei nustatyti užsakovo poreikius;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę, poveikį aplinkai ir darbo vietai pagal pareigas ir kompetenciją;
  • Veikloje vadovautis ir nuolat tobulinti vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007).

Įmonės kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika skelbiama viešai ir yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.