Kokybės politika

Vizija:

Siekiame būti viena iš stipriausių, konkurencingiausių ir patikimiausių statybos įmonių teikiančių plačiausią kokybiškų statybos paslaugų spektrą.

Misija:

Būti vienu iš geriausių plieninių statybinių konstrukcijų gamintojų ir labiausiai užsakovų vertinamų statybos rangos bendrovių Lietuvos bei užsienio rinkose. Vykdydami veiklą siekiame kuo mažiau teršti aplinką ir sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams.

Strateginiai uždaviniai:

  • Diegti technines naujoves, medžiagas mažiau pavojingas aplinkai ir žmogui;
  • Taikyti aplinkos taršos bei darbuotojų susirgimų ir sužeidimų prevenciją;
  • Atitikti įmonės veiklai taikomiems teisiniams reikalavimams;
  • Gerinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą, mažinti riziką susirgimams ir traumoms;
  • Prognozuoti bei nustatyti užsakovo poreikius;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
  • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę, poveikį aplinkai ir darbo vietai pagal pareigas ir kompetenciją;
  • Veikloje vadovautis ir nuolat tobulinti vadybos sistemą atitinkančią LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007).