Katilinės, elektrinės ir siurblinės

Švenčionėlių miesto katilinė

Būdami genrangovu, įrengėme katilinės pastato ir biokuro sandėlio pamatus, sumontavome karkasą iš metalo konstrukcijų, sienų ir stogo konstrukcijas, sumontavome du vandens šildymo katilus VK-21 (po 1,86 MW), kūrenamus biokuru ir medžio atliekomis kūrenama katilą "LAKA" (Q=4 MW), katilinės technologinius įrengimus ir vamzdynus, dūmtraukį (2¨600, h-25m), skysto kuro sandėlį (kuro siurblinę, du kuro rezervuarus po 50m3).


Taip pat nutiesėme lauko vandentiekį, buitinių ir lietaus nuotekų tinklus, sumontavome nuotekų valymo įrenginius ir lauko šilumos tinklus.