Katilinės, elektrinės ir siurblinės

Ignalinos miesto katilinė

Būdami genrangovu sumontavome du garo katilus: DE-10/14 kūrenamą mazutu ir DE-16/14, kūrenamą kietu kuru (drožlėmis, pjuvenomis), juos pertvarkėme į vandens šildymo katilus.


Taip pat sumontavome katilinės technologinius įrengimus ir vamzdynus, mazuto sandėlį, lauko vandentiekio, buities ir lietaus nuotekų bei lauko šilumos tinklus.