Katilinės, elektrinės ir siurblinės

Lietuvos elektrinės 9-ojo bloko montavimas, Elektrėnai.

Sumontavome 423m3 tūrio demineralizuoto vandens rezervuarą ir 87 m3 tūrio kondensato rezervuarą.


Surinkome kombinuoto ciklo dujų turbinos vieną veleną:

  • Dujų turbiną (270 MW);
  • Garo turbiną (180 MW);
  • Generatorių (455 MW);
  • Pagalbinę įrangą.

Taip pat sumontavome 1 352 m ilgio dujotiekį (darbinis slėgis 55bar), kurio skersmuo DN 400 (406,4 x 8,8 mm).


Sumontuota dujų apskaitos įranga:

  • Kasetiniai ir cikloniniai dujų filtrai;
  • Dujų skruberiai;
  • Dujų šildytuvas;
  • Turbininiai dujų skaitikliai;
  • Susijungiančių vamzdynų ir dujų reduktorių moduliai/blokai su impulso/kontrolės vamzdžiais.

Maksimalus įrangos galingumas – 90 000 Nm3/h, maksimalus darbinis slėgis – 55 bar.